I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

TEAM

ABOUT

אודות שינוי כיוון

תנועת שינוי כיוון, היא תנועה חברתית אזורית הפועלת לעידוד עשייה אזרחית משותפת למען אצבע הגליל.

אנו מאמינים כי חברה אזרחית חזקה הכוללת נציגות נרחבת מהישובים השונים ובעלת קבלות של עשייה חברתית ושינוי, תוכל לשקם ולחזק את הזהות האזורית המשותפת ותהווה בסיס להתחלתו של שיתוף פעולה אזרחי אמיתי אשר יסייע לרשויות לפעול יחדיו לטובת האזור כולו.

באצבע הגליל קיימים הנכסים הפיזיים והאנושיים אשר עשויים להניע שינוי אמיתי מפנים.

 

יחד יכולים אנו לשנות את המציאות הקיימת!

"למרות תדמיתו הפורחת סובל הצפון זה שנים רבות מרמה סוציו-אקונומית נמוכה, ממחסור במקומות עבודה ראויים ומכניסים, מהיעדר מרכזי מידע ואקדמיה מתקדמים, מתשתיות מוזנחות, לקויות ולא מספקות, ומחסרים משמעותיים בשירותי הבריאות."

(מתוך דו"ח עמותת צפונה).

אנו קבוצת צעירים בוגרי אקדמיה תושבי האזור ויוצאי האזור בעלי ניסיון בעשייה חברתית, תקשורתית ועסקית ברמה המקומית וברמה הארצית, החלטנו לקום מהכורסא ולעשות מעשה. החלטנו שהגיע העת להפסיק ולהיות נתונים לחסדי השלטון המרכזי.

החלטנו שהגיעה העת לקחת אחריות!

לקיחת האחריות משמעה לא עוד "חולשה" ו"מסכנות", אלא קהילה אזרחית פעילה ומעורבת אשר דואגת לאינטרס האזורי המשותף.
החלנו באחרונה בהקמתו של פורום צעירים אזורי המורכב מצעירים מחמשת הרשויות המקומיות השונות באצבע הגליל- מטולה, קריית שמונה, גליל עליון, מבואות חרמון ויסוד המעלה. לקבוצה "צוות מלווה" המורכב מאנשי חינוך מרכזיים ופעילים חברתיים מובילים מהאזור.