14080077_1325562474128101_7190228705323483624_n
14080077_1325562474128101_7190228705323483624_n

ועידת אצבע הגליל השנייה
ועידת אצבע הגליל השנייה

ועידת אצבע הגליל

ארץ הגליל
ארץ הגליל

14080077_1325562474128101_7190228705323483624_n
14080077_1325562474128101_7190228705323483624_n

1/4

פועלים ביחד למען אצבע הגליל

פעילויות

מאבקים ציבוריים

לוקחים חלק פעיל ומשמעותי במאבק לקידום האזור בתחומי התעסוקה, התרבות, הבריאות ונושאים נוספים הרלוונטים לחיי היומיום של כולנו.

גליל על הבר

סדרת מפגשים בנושאים שונים הרלוונטים לחיי הצעירים באזור. 

ועידת אצבע הגליל

האירוע השנתי המרכזי של תנועת 'שינוי כיוון' לזכרו של אלעד ארליך ז"ל, ממייסדי התנועה.

 

אודות התנועה

תנועת שינוי כיוון היא תנועה אזורית הפועלת במרחב אצבע הגליל מתוך כוונה לקחת אחריות על חיינו ולפעול למען קידום אינטרסים אזוריים באמצעות שיתוף פעולה